ZASADY DZIAŁANIA GGPoker ("ZASADY DOMU")

Aktualizacja: 28 września 2022 r.

GGPoker zdaje sobie sprawę, że zapewnienie bezpiecznego, uczciwego i przyjaznego środowiska gry jest kluczem do zapewnienia naszym graczom jak największej przyjemności z gry za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do platformy GGPoker.

Utrzymanie etycznych praktyk gry jest w samym sercu naszych priorytetów, a w celu utrzymania tych surowych zasad i uczciwości naszych gier, GGPoker stworzył niniejsze Zasady Izby.

Od wszystkich graczy oczekuje się i wymaga się przestrzegania niniejszych Zasad Izby oraz standardów, zasad i praktyk w nich zawartych, przy założeniu, że w ten sposób środowisko gry na GGPoker poprawia się dla całej społeczności graczy:

Zasady dotyczące nieletnich zabronione

Platforma GGPoker i wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem powinny być dostępne wyłącznie dla graczy, którzy osiągnęli pełnoletniość (zgodnie z przepisami obowiązującymi w odpowiednich jurysdykcjach, w których działa GGPoker, które mają zastosowanie do graczy).

Nieletnim (osobom poniżej 18 roku życia) surowo zabrania się gry na GGPoker, a osoby nieletnie, które uzyskają dostęp do GGPoker, zostaną trwale pozbawione możliwości dołączenia do platformy gier GGPoker. GGPoker zapewni wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez prawo odpowiednich jurysdykcji, aby uniemożliwić nieletnim dołączenie do platformy gier GGPoker.

Odpowiedzialna gra

GGPoker dąży do zapewnienia graczom odpowiedzialnego środowiska gry, które obejmuje zapobieganie kompulsywnemu korzystaniu z naszych produktów hazardowych lub dostępowi do nich przez osoby niepełnoletnie. GGPoker rozumie swoje zobowiązanie do przestrzegania obowiązku dbania o wszystkich swoich klientów i całą społeczność hazardową. GGPoker dołoży wszelkich starań, aby wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony osób podatnych na zagrożenia i wykorzysta wszelkie rozsądne środki, aby zapewnić zapobieganie uzależnieniu od hazardu i hazardowi nieletnich.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialna gra.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

GGPoker zapewnia wysoki standard zgodności z przepisami w odniesieniu do zapobiegania kojarzeniu jego usług z przestępczością i nieporządkiem. GGPoker wdroży odpowiednie środki w celu zminimalizowania ryzyka wykorzystania swojej platformy do prania pieniędzy, pomocy w finansowaniu terroryzmu lub bycia ofiarą przestępstwa. GGPoker zapewni, że kierownictwo i pracownicy są świadomi swoich obowiązków prawnych i procedur, których należy przestrzegać.

Kraje objęte ograniczeniami

Ze względu na wiele różnych przepisów dotyczących pokera online oraz ryzyko związane z niestabilnością polityczną i zagrożeniami terrorystycznymi, GGPoker nie akceptuje obecnie graczy, którzy mieszkają, znajdują się lub zwykle przebywają w różnych krajach i jurysdykcjach.

Zazwyczaj, jeśli potencjalny gracz nie jest w stanie wybrać swojego kraju zamieszkania z listy udostępnionej podczas procesu rejestracji, GGPoker nie będzie w stanie zaakceptować go jako gracza, a dana osoba nie będzie mogła uzyskać dostępu do produktów i usług GGPoker.

GGPoker zastrzega sobie prawo do zmiany listy krajów objętych ograniczeniami od czasu do czasu.

Zasady dotyczące pseudonimów
Pseudonimy powinny być zgodne z zasadami zdrowego rozsądku i nie powinny być obraźliwe dla innych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "21. Obraźliwy profil użytkownika" naszej Polityki bezpieczeństwa i ekologii w celu uzyskania dodatkowych szczegółów.
Pseudonimy początkowo wybrane przez użytkowników nie podlegają zmianie, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności. Na przykład, jeśli ciągle jesteś Bumhunted, możesz poprosić o zresetowanie pseudonimu po sprawdzeniu Twojej aktywności w grze przez GGPoker Security. Ponadto, jeśli chcesz grać pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, możesz to zrobić, przesyłając wymagane dokumenty weryfikacyjne do GGPoker Security.

Polityka wielu rąk

GGPoker umożliwia graczom grę przy wielu stołach lub w wielu grach jednocześnie; maksymalna liczba stołów, przy których gracz może uczestniczyć lub gier, w których gracz może uczestniczyć, jest ograniczona przez oprogramowanie GGPoker, z którego korzysta (np. oparte na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych, przeglądarkach internetowych itp.)

Zasady dotyczące opłat za księgowanie na stole gotówkowym

Gracz dołączający do stolika cashowego GGPoker jest zazwyczaj zobowiązany do uiszczenia opłaty początkowej, równej stawce dolnego limitu tego stolika lub małej ciemnej. Ta opłata początkowa podlega tym samym zasadom, co zakłady w ciemno (początkowe obowiązkowe zakłady, zwykle umieszczane w puli przez pierwszych dwóch graczy po lewej stronie krupiera w grach Hold'em i Omaha) i pozwala nowemu graczowi zasiąść przy stole i dołączyć do gry.

Gracze czasami mają opcję "sitting-out" i czekania na dużą ciemną przed rozpoczęciem gry.

Wniesienie opłaty początkowej zapewnia uczciwość wszystkim graczom, uniemożliwiając graczom uzyskanie nieuzasadnionej przewagi nad innymi poprzez wejście do gry w pokera na "późnej pozycji" w celu uniknięcia wnoszenia zakładów w ciemno.

Zasady dotyczące nietrafionych zakładów w ciemno

Gracz może zdecydować się na tymczasowe opuszczenie stołu pokerowego; jeśli stół jest stołem do gry gotówkowej (w przeciwieństwie do stołu turniejowego, przy którym gracz zazwyczaj płaci określoną kwotę wpisowego, aby dołączyć), gracz może być zmuszony do wniesienia dodatkowych opłat, aby ponownie dołączyć do akcji:

 • Jeśli podczas sitting-out gracz przegapi swoją kolej na postawienie małej w ciemno, po ponownym zajęciu miejsca będzie musiał wnieść określoną kwotę. Stawka ta jest uznawana za "martwy (nieaktywny) zakład" i jest równa kwocie małej w ciemno.
 • Jeśli podczas wysiadania gracz przegapi swoją kolej na postawienie zarówno małej w ciemno, jak i dużej w ciemno, po ponownym zajęciu miejsca będzie musiał wnieść określoną kwotę. Ten wkład składa się z zakładu aktywnego, równego dużej w ciemno, plus dodatkowego "zakładu martwego (nieaktywnego)", równego małej w ciemno, który jest dodawany bezpośrednio do puli.
 • Jeśli podczas siedzenia gracz przegapi swoją kolej na postawienie małej w ciemno, dużej w ciemno i trzeciej w ciemno (jeśli jest obsługiwana), po ponownym zasiadaniu gracz będzie musiał wpłacić określoną kwotę. Ten wkład składa się z zakładu aktywnego, równego trzeciemu zakładowi w ciemno, oraz dwóch dodatkowych "martwych (nieaktywnych) zakładów", równych jednemu zakładowi w ciemno i jednemu zakładowi w ciemno, które są dodawane bezpośrednio do puli.

Polityka wiązania rąk

W przypadku, gdy dwóch lub więcej aktywnych graczy dojdzie do showdownu przy stole pokerowym, mając równe ręce rankingowe, zwycięzca jest określany na podstawie wartości kart (tj. para asów pokonuje parę króli).

Jeśli układy pokerowe pozostają remisowe (np. para króli kontra para króli), najwyższa w rankingu karta, która nie jest wspólna ("kicker"), określa zwycięzcę rozdania.

W przypadku dokładnego remisu w rankingu układów pokerowych pomiędzy dwoma lub więcej aktywnymi graczami, pula (skumulowana ilość żetonów na środku stołu, o którą rywalizują aktywni gracze) zostanie równo podzielona pomiędzy tych graczy, którzy mają remisujące układy pokerowe.

Zasady dotyczące limitu czasu gry

Aby zapewnić uczciwą i przyjemną grę, gracze GGPoker muszą działać w rozsądnym limicie czasowym, który różni się w zależności od stołu, wariantu gry i/lub etapu gry (tj. czasu, który upłynął w danym turnieju itp.).

Limity czasowe GGPoker są egzekwowane w celu utrzymania rozsądnego tempa gry. Gracze, którzy nie wykonają akcji w ustalonym limicie czasu, zostaną automatycznie spasowani i stracą wszystkie kwoty, które wcześniej postawili podczas tego rozdania.

Polityka banku czasu

W wielu grach pokerowych GGPoker, jeśli gracz potrzebuje dodatkowego czasu na podjęcie decyzji, "bank czasu" będzie dostępny, jeśli decyzja nie zostanie podjęta na czas.
W zależności od używanego oprogramowania, bank czasu będzie wyświetlany wizualnie i będzie "odliczany" podczas uzyskiwania dostępu. Bank czasu daje graczom dodatkowy czas na wykonanie akcji, a gracze, którzy nie wykonają akcji przed wyczerpaniem banku czasu, automatycznie spasują.

Polityka dotycząca tabeli urlopów

Aby zapewnić wszystkim jak najlepsze wrażenia z gry, gracze mogą zostać ukarani za zasiadanie przy stołach do gier gotówkowych, rozegranie jednego rozdania, a następnie odejście bez rozegrania co najmniej 10 rozdań. System uzna takie działanie za odmowę gry przy danym stole.

Jeśli gracz odmówi gry przy wielu stołach, zostanie automatycznie ukarany blokadą możliwości dołączenia do stołów tego samego poziomu blindów na pewien czas. Długość tej automatycznej blokady zależy od tego, ile razy w ciągu 12-godzinnego okresu gracz odmówił gry przy stołach tego samego poziomu blindów:

 • Pierwsza odmowa: Brak kary
 • 2. odmowa: 5-minutowy blok
 • Trzecia odmowa: 15-minutowa blokada
 • Czwarta odmowa: 30-minutowa blokada
 • Piąta odmowa: 60-minutowa blokada

Jeśli gracz opuści stolik, przy którym wszyscy pozostali gracze siedzą lub jeśli jest jedynym graczem siedzącym przy tym stoliku, działanie to nie zostanie uznane za odmowę gry i nie zostanie nałożona na niego żadna kara.

Zasady te mają zastosowanie do wszystkich wariantów gier gotówkowych i stołów, z wyjątkiem Rush & Cash i All-In or Fold.

Zasady dotyczące prowizji i opłat pokerowych

Jako gospodarz gry, GGPoker stosuje opłatę prowizyjną (często znaną jako "rake") do każdej puli przy stołach gier gotówkowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat prowizji pobieranej w GGPoker, odwiedź sekcję Nasze gry na stronie GGPoker i przejrzyj stronę każdego wariantu gry.

W turniejach GGPoker nie pobiera prowizji rake, ale zazwyczaj pobiera opłatę turniejową. Kwota ta jest często ustalonym procentem wpisowego do turnieju i będzie wyszczególniona w lobby turniejowym dla każdego wydarzenia (np. od kwietnia 2019 r. całkowita kwota, jaką gracz płaci za udział w turnieju Omaholic o wartości 1 USD, wynosi 1 USD, na co składa się wpisowe w wysokości 0,92 USD i opłata turniejowa w wysokości 0,08 USD).

Etykieta stołu

Zwykłe uprzejmości stosowane przy stołach pokerowych na żywo są również oczekiwane w GGPoker. Zapoznaj się z poniższą listą wytycznych GGPoker dotyczących etykiety:

 • Zastraszanie lub nękanie innych graczy przy stole nie będzie tolerowane;
 • Nie spamuj emoji ani nie angażuj się w "krzyki" z innymi graczami przy stole;
 • Opóźnienia są naturalnym zjawiskiem w erze Internetu. Ponieważ jest to nieuniknione, prosimy o uprzejme informowanie graczy o opóźnieniach.

Polityka turniejowa

Wszystkie turnieje rozpoczną się niezwłocznie o zaplanowanej godzinie podanej w lobby turniejowym. GGPoker zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odwołania dowolnego turnieju bez wcześniejszego powiadomienia.

Miejsca są przydzielane graczom losowo. Nagrody są przyznawane w sposób określony w lobby turniejowym, z wyjątkiem sytuacji, w których zawarta zostanie umowa lub turniej zostanie anulowany. Struktura nagród stosowanych w danym turnieju zależy od kilku czynników, w tym liczby uczestników i liczby graczy na stole. Nagrody przyznawane w danym turnieju nie są ustalane do momentu zamknięcia rejestracji i zakończenia okresu rebuy i/lub add-on.

Aby kwalifikować się do ponownego wejścia, rebuy lub add-on w turnieju re-entry lub rebuy, musisz mieć dostępne środki na swoim koncie.

Późna rejestracja jest dostępna w większości turniejów. Długość okresu późnej rejestracji jest różna, ale zawsze będzie podana w lobby turnieju. Późna rejestracja zostanie zamknięta wcześniej, jeśli wystarczająca liczba graczy zostanie wyeliminowana, aby rozpocząć wypłaty lub turniej osiągnie maksymalną dozwoloną liczbę graczy.

Większość turniejów GGPoker pozwala graczom na wyrejestrowanie się do kilku minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Dokładny czas zakończenia wyrejestrowywania może się różnić w zależności od wydarzenia. Czas rejestracji i wyrejestrowania może się różnić w zależności od rodzaju turnieju. Nie wszystkie turnieje pozwalają na wyrejestrowanie się, a niektóre turnieje nie pozwalają graczom na wyrejestrowanie się, jeśli wygrali w satelicie lub turniejach giveaway. GGPoker zastrzega sobie prawo do zmiany czasu rejestracji i wyrejestrowania bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli turniej z późną rejestracją dojdzie do punktu, w którym następny wyeliminowany gracz otrzyma nagrodę (znaną również jako "w pieniądzach"), późna rejestracja może zostać zamknięta, niezależnie od okresu późnej rejestracji wyszczególnionego w lobby turnieju. Żaden dodatkowy gracz nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju. Co więcej, w takiej sytuacji pula nagród w turnieju będzie zależeć wyłącznie od kwoty zebranej za pośrednictwem rejestracji graczy, a nie od reklamowanej gwarantowanej kwoty nagrody.

Zasady eliminacji turniejów

Większość turniejów kończy się, gdy jeden gracz zgromadzi wszystkie żetony w grze, a w niektórych turniejach, gdy wszyscy pozostali gracze otrzymają tę samą nagrodę (na przykład, jeśli turniej satelitarny przyznaje pięć (5) identycznych nagród, turniej może zakończyć się, gdy pozostanie pięciu (5) graczy).

Jeśli dwóch lub więcej graczy zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, gracz z większą liczbą żetonów na początku tego rozdania kończy przed graczem (graczami) z mniejszą liczbą żetonów. Jeśli wszyscy gracze rozpoczęli rozdanie z identyczną liczbą żetonów, końcowa ranga jest określana na podstawie lokalizacji stołu, przy czym pierwszy wyeliminowany gracz siedzący po lewej stronie przycisku kończy przed graczem (graczami) siedzącymi dalej.

Gdy gracze są eliminowani z turniejów GGPoker, oprogramowanie "rozbija" stoły, aby zapełnić wolne miejsca. Gracze są ponownie przydzielani losowo i może to spowodować, że gracz będzie musiał wpłacić kilka big blindów z rzędu. Czasami oprogramowanie GGPoker może zrównoważyć stoły, aby zapewnić, że wszystkie stoły mają równą (lub jak najbardziej zbliżoną do równej) liczbę aktywnych graczy. Gracze przeniesieni do zbalansowanych stołów będą, o ile to możliwe, przenoszeni na podobne pozycje względem blindów.

Zasady dotyczące przerw w turniejach

Szczegóły dotyczące przerw w każdym turnieju są wymienione w jego lobby, wraz z czasem pozostałym do następnej przerwy, jeśli turniej jest w toku.

Wiele turniejów oferuje zsynchronizowane przerwy, ale nie wszystkie tak robią, dlatego GGPoker zachęca graczy do zapoznania się z czasami przerw w każdym turnieju, w którym grają, aby lepiej zapewnić komfortowe środowisko gry.

Rozłączenia w turniejach i zasady dotyczące przerw w grze

Biorąc udział w turnieju, gracze GGPoker akceptują ryzyko rozłączenia z Internetem z powodu problemów z połączeniem między ich urządzeniem (urządzeniami) a serwerami, opóźnienia lub zawieszenia lub innego problemu z urządzeniem (urządzeniami) gracza lub sposobem, w jaki to urządzenie uzyskuje dostęp do Internetu.

GGPoker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozłączenie gracza, z wyjątkiem przypadku awarii serwera. Chociaż każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje własne połączenie internetowe, staramy się chronić graczy, którzy zostali rozłączeni podczas końcowych etapów turnieju na prawdziwe pieniądze, dając dodatkowy czas na ponowne połączenie.

Jeśli gracz wygaśnie podczas rozdania, niezależnie od tego, czy jest połączony, czy rozłączony, jego ręka zostanie spasowana, jeśli napotka akcję, lub może zostać sprawdzona, jeśli nie napotka akcji.

Jeśli gracz nie jest podłączony przed rozpoczęciem rozdania, zostaną mu rozdane karty i zostanie wniesiona stawka w ciemno i/lub ante. Nie ma zasady, która zabraniałaby pojedynczemu graczowi zrezygnowania z gry; gracz, który to zrobi, nadal będzie miał wniesione stawki w ciemno i ante oraz rozdane karty. Dwóch lub więcej graczy nie może jednocześnie zawrzeć umowy o rezygnacji z gry, niezależnie od tego, czy siedzą przy tym samym stole, czy przy różnych stołach; takie działania mogą podlegać polityce zmowy GGPoker.

Zasady pokera

Użytkownik nie może wnieść zakładu przekraczającego wartość żetonów znajdujących się na stole na początku rozdania. Użytkownik może nabywać dodatkowe żetony wyłącznie pomiędzy rozdaniami. Jeśli graczowi skończą się żetony podczas rozdania, uznaje się go za "all in". Podczas sesji gry nie wolno usuwać pieniędzy ze stołu. Zabieranie pieniędzy z gry i kontynuowanie gry nie jest dozwolone w przypadku zakładów stołowych.

Użytkownik w pełni akceptuje i zgadza się, że oprogramowanie generatora liczb losowych będzie określać wszystkie wyniki gier kasynowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie ingerował, zakłócał, próbował zakłócać lub próbował manipulować działaniem Witryny lub normalną grą w którąkolwiek z Gier w GGPoker. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień może prowadzić do wykluczenia użytkownika z Witryny oraz wszczęcia postępowania karnego i cywilnego.

Polityka czatu

Spółka daje swoim klientom możliwość uczestniczenia w czatach, na których mogą oni komunikować się z innymi zarejestrowanymi graczami na stronie. Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia polityki czatu i jej zmiany w dowolnym momencie z powiadomieniem lub bez.

Funkcja czatu jest przeznaczona do wspierania pozytywnych wrażeń z gry i podstawowej komunikacji dla graczy. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia możliwości uczestnictwa danej osoby w czacie na podstawie jej zachowania.

Spółka daje swoim klientom możliwość nagrywania i transmitowania treści wideo za pośrednictwem funkcji SnapCam, dostępnej w oprogramowaniu GGPoker. Nadawanie treści uznanych przez Spółkę za obraźliwe jest niedozwolone, podobnie jak wykorzystywanie funkcji SnapCam do nękania innych klientów. Klienci, którzy nadużyją SnapCam, stracą dostęp do tej funkcji, a Spółka może podjąć dalsze kroki, jeśli będzie to konieczne, w tym między innymi zawieszenie i zablokowanie konta. Zastrzegamy sobie również prawo do zgłaszania wszelkich wątpliwych treści odpowiednim organom.

Wszyscy użytkownicy muszą powstrzymać się od komunikacji, która

 1. Mają charakter zniesławiający;
 2. Są niezgodne z prawem lub użytkownik nie ma prawa do ich ujawnienia;
 3. Zawierać niczego, co jest rasistowskie, wulgarne, nienawistne, obsceniczne, bluźniercze, grożące, obraźliwe lub dyskryminujące;
 4. Mają na celu podszycie się pod inną osobę lub podmiot;
 5. Są publikowane w celach reklamowych;
 6. Zawierać linków do wirusów, uszkodzonych plików, keyloggerów lub innych złośliwych kodów lub materiałów, które mogłyby wyrządzić szkodę komputerowi, danym lub bezpieczeństwu finansowemu jakiejkolwiek strony;
 7. Mają na celu wykorzystanie lub zmowę z innymi graczami korzystającymi z naszej strony;
 8. Są powiązane z działalnością przestępczą;
 9. Są celowo fałszywe lub wprowadzające w błąd;
 10. Mają na celu uzyskanie danych osobowych, takich jak dane kontaktowe i/lub prawdziwe imię i nazwisko;
 11. Są chronione jakąkolwiek formą własności intelektualnej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, lub jakimkolwiek umownym, ustawowym lub słusznym zobowiązaniem do zachowania poufności;
 12. są uważani za "spamujących" innych graczy

Nasze czaty są moderowane, a wszystkie rozmowy w nich prowadzone są rejestrowane i nagrywane. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego zbadania wszelkich komentarzy użytkowników i nałożenia odpowiednich środków, w tym między innymi tymczasowego zakazu, stałego zakazu lub zamknięcia konta. Zastrzegamy sobie również prawo do zgłaszania wszelkich podejrzanych czatów lub komentarzy odpowiednim władzom.

Polityka dotycząca rąk w grze

Celowe lub nieumyślne wpływanie na przebieg rozgrywanego rozdania lub działania jego uczestników poprzez dyskusję, używanie emoji lub korzystanie ze SnapCam jest surowo zabronione i może skutkować tymczasowym lub stałym zawieszeniem wszystkich funkcji komunikacyjnych.

Zasady zawierania transakcji turniejowych

Zawieranie transakcji jest dozwolone w wielu turniejach. Jeśli wszyscy pozostali gracze w turnieju zgadzają się na zawarcie umowy, powinni to zaznaczyć, wybierając odpowiednią opcję przy stole. Umowa może być następnie przedyskutowana i uzgodniona lub odrzucona przez uczestniczących graczy.

Zasady turniejów z nagrodami

W niektórych specjalnie wyznaczonych turniejach GGPoker (np. od kwietnia 2019 r. w turniejach Bounty Hunter) nagroda zostanie nałożona na niektórych lub wszystkich uczestników turnieju. Gracz, który wyeliminuje przeciwnika, doda kwotę nagrody do własnej sumy nagród. Suma nagród każdego pozostałego przy życiu gracza zostanie przyznana dopiero po osiągnięciu płatnych pozycji końcowych (tj. po pęknięciu bańki).

W przypadku, gdy dwóch graczy pokaże identyczne zwycięskie układy, a tym samym podzieli pulę w rozdaniu, które eliminuje innego gracza (innych graczy), wszelkie przyznane nagrody zostaną równo podzielone między graczy, którzy posiadają zwycięskie układy.

Gracze nie mogą zawierać między sobą żadnych porozumień mających na celu wyeliminowanie konkretnego gracza w celu odebrania nagrody bounty. Takie porozumienia są uważane za zmowę i stanowią podstawę do dyskwalifikacji z turnieju i/lub innych kar.

Zasady przyznawania nagród turniejowych

GGPoker zastrzega sobie prawo (w dowolnym momencie) do zmiany nagród przyznawanych w danym turnieju. Ponadto GGPoker zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody pieniężnej o takiej samej lub większej wartości jak nagroda główna zamiast głównej nagrody turniejowej, według własnego uznania.

Uwaga: gracze nie otrzymają ułamków centa. We wszystkich przypadkach, w których wygrana gracza zawiera ułamek centa, GGPoker zaokrągli wygraną gracza w dół do najbliższego centa. Na przykład, jeśli wygrasz $4,096, otrzymasz $4,09.

Zasady przyznawania nagród za wiele satelitów/miejsc

Jeśli gracz wygra drugi i/lub kolejne bilety lub miejsca w turnieju docelowym, do którego jest już zarejestrowany lub wykorzystał wszystkie dozwolone wpisy, zamiast biletu lub miejsca otrzyma dolary turniejowe (T$) o wartości kwoty wpisowego do turnieju docelowego pomniejszonej o opłatę rejestracyjną do turnieju.

Na przykład, jeśli gracz jest już zarejestrowany w turnieju z wpisowym $100, w którym $90 trafia do puli nagród, a $10 to opłata turniejowa, a następnie wygra turniej satelitarny przyznający miejsca w turnieju $100, gracz otrzyma T$90 zamiast miejsca.

Zasady obstawiania turniejów

Wiele turniejów GGPoker zawiera funkcję stakowania, która umożliwia graczom "sprzedaż" określonego procentu ich akcji w turnieju po zarejestrowaniu się do turnieju i przed jego rozpoczęciem.

Jeśli gracz zdecyduje się sprzedać część swoich akcji turniejowych, ale wyrejestruje się z turnieju przed jego rozpoczęciem, środki ze stakingu zostaną zwrócone graczom, którzy kupili stawkę i nie zostaną zatrzymane przez sprzedającego gracza.

Polityka zwrotów

W przypadku awarii serwerów GGPoker lub nieplanowanego przestoju GGPoker, GGPoker zwróci graczom pieniądze, jak opisano poniżej. GGPoker, według własnego uznania, zadecyduje inaczej w przypadku wszelkich innych zdarzeń zakłócających grę spowodowanych przez Licencjobiorcę lub graczy Licencjobiorcy.

W przypadku gier gotówkowych wszystkie trwające rozdania zostaną cofnięte. Liczba żetonów każdego gracza zostanie zresetowana do wartości z początku rozdania.

W przypadku turniejów istnieją cztery (4) możliwości w zależności od statusu turnieju:

 • Jeśli turniej się nie rozpocznie, GGPoker zwróci wszystkie wpisowe i opłaty zarejestrowanym graczom.
 • Jeśli turniej już się rozpoczął i trwa okres późnej rejestracji (to znaczy, gdy turniej umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanie się jako gracz po ustalonym czasie rejestracji) lub jeśli okres późnej rejestracji dobiegł końca, ale turniej nie osiągnął opłaconych miejsc, pozostali gracze otrzymają zwrot opłaty i aktualnej nagrody (jeśli dotyczy). Jeśli chodzi o pulę nagród, (pięćdziesiąt) 50% zostanie wypłacone po równo pozostałym graczom w momencie anulowania, a pozostałe (pięćdziesiąt) 50% zostanie wypłacone zgodnie z liczbą żetonów pozostałych graczy w momencie anulowania. Jeśli turniej ma gwarantowaną pulę nagród, która nie została osiągnięta lub przekroczona w momencie anulowania, rozdzielona zostanie tylko kwota puli nagród zebrana w wyniku rejestracji graczy.
 • Jeśli turniej osiągnie płatne miejsca, pozostali gracze otrzymają zwrot opłaty i aktualnego bounty (jeśli dotyczy). Jeśli chodzi o pulę nagród, następna nagroda do wygrania zostanie wypłacona każdemu pozostałemu graczowi w momencie anulowania, a pozostała część zostanie wypłacona zgodnie z liczbą żetonów pozostałym graczom w momencie anulowania. Wszystkie transakcje, w tym wygrane i przegrane pule, są księgowane na koncie gracza po zakończeniu każdego rozdania.
 • Jeśli turniej z późną rejestracją dojdzie do punktu, w którym następny wyeliminowany gracz otrzyma nagrodę (znaną również jako "w pieniądzach"), późna rejestracja może zostać zamknięta, niezależnie od okresu późnej rejestracji wyszczególnionego w lobby turnieju. Żaden dodatkowy gracz nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju. Co więcej, w takiej sytuacji pula nagród w turnieju będzie zależeć wyłącznie od kwoty zebranej za pośrednictwem rejestracji graczy, a nie od reklamowanej gwarantowanej kwoty nagrody.

Należy pamiętać, że przy obliczaniu zwrotów za turnieje, GGPoker określi moment rozpoczęcia zakłócenia i wykorzysta stan gry w danym turnieju bezpośrednio przed tym zakłóceniem jako podstawę do obliczenia zwrotów. Nie wszyscy gracze mogą doświadczyć zakłóceń w tym samym czasie.

W odniesieniu do funkcji stakowania GGPoker i zwrotów, jeśli gracz sprzedał akcję i otrzyma zwrot gotówki, niezależnie od tego, czy jest on równy początkowemu wpisowemu i opłacie, czy większy, gracze, którzy kupili akcję, otrzymają część całkowitej kwoty zwróconej graczowi wspieranemu proporcjonalnie do wielkości zakupionej stawki.

W sytuacji, gdy gracz sprzedał akcję za pośrednictwem funkcji Staking Feature i otrzyma bilet zastępczy lub wpis zastępczy zamiast zwrotu gotówki, gracze, którzy kupili akcję, otrzymają zwrot postawionych kwot w gotówce.

Zasady kasyna - gry stołowe, automaty RNG

1. Aby przeczytać zasady gry dla każdej gry w kasynie, kliknij ikonę informacji podczas gry. Każdy gracz jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy rozumie zasady wybranej przez siebie gry przed postawieniem zakładów.

2. Jeśli zostaniesz rozłączony w trakcie gry w kasynie (np. Blackjack, Baccarat, Ruletka, CasinoPoker, RussianPoker, Sicbo, DragonTiger, Wheel of Fortune), po prostu zaloguj się ponownie na swoje konto. Będziesz mógł wznowić przerwaną grę w miejscu, w którym zostałeś rozłączony. Twój oczekujący zakład będzie przechowywany przez 24 godziny, a zakład zostanie anulowany i zwrócony na Twoje saldo, jeśli gra nie zostanie ukończona w ciągu 24 godzin od rozłączenia.

3. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszelkich bonusów i/lub wygranych uzyskanych w wyniku nieuczciwego zachowania.

4. Mamy prawo modyfikować i zmieniać niniejsze zasady w dowolnym momencie.

5. W przypadku jakichkolwiek sporów, takie spory będą rozpatrywane przez nasz Regulamin.

Zasady kasyna na żywo

 

I. Ogólne definicje i zasady

Rozdanie
Rozdanie kart graczom i krupierowi.

Pit boss
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem gry.

Rozdający
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie gry.

But do rozdawania kart
Urządzenie, z którego rozdawane są karty.

 

II. Definicje i zasady gry w bakarata

1. Definicje i specyfikacja

1.1 Definicje

Bakarat
Liczba punktów na ręce gracza lub bankiera jest równa zero.

Ręka bankiera
Ręka rozgrywana w części oznaczonej na układzie jako ręka bankiera.

Układ gracza
Ręka rozgrywana w części wyznaczonej w układzie jako ręka gracza.

Naturalny
Układ z liczbą punktów 8 lub 9, w oryginalnych 2 kartach.

Remis
Gdy zarówno ręce gracza, jak i bankiera mają taką samą liczbę punktów.

Liczba punktów
"Liczba punktów" w rozdaniu będzie jednocyfrową liczbą od 0 do 9 włącznie i zostanie określona poprzez zsumowanie wartości kart w rozdaniu. Jeśli suma kart w rozdaniu jest dwucyfrowa, lewa cyfra takiej liczby nie będzie brana pod uwagę, ponieważ nie ma ona żadnej wartości, a prawa cyfra będzie stanowić Liczbę Punktów w rozdaniu.

1.2 Charakterystyka fizyczna stołów do gry w bakarata

1.2.1 Bakarat rozgrywany jest na standardowym okrągłym stole o wymiarach 1450x800 mm z trzema miejscami na zakłady dla gracza, remisującego i bankiera.

1.2.2 Stół do gry w bakarata musi być wyposażony w stojak na karty odrzucone. Stoły nie są wyposażone w urządzenie "no peek". Skanery kart mogą być używane jako alternatywa dla urządzeń "no peek".

Jeśli w grze znajduje się więcej niż jeden stół do gry w bakarata, stoły do gry w bakarata muszą posiadać numer identyfikacyjny, przypisany przez kasyno, na powierzchni stołu lub jego akcesorium.

1.2.3 Obuwie

But dealerski musi być zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zachować integralność gry.

1.3 Karty

1.3.1 Baccarat jest rozgrywany przy użyciu ośmiu talii, z których każda zawiera 52 karty bez jokerów, z rewersami w tym samym kolorze i wzorze oraz dwiema kartami tnącymi; jedną umieszczoną z tyłu.

wszystkich talii i jeden, który odcina siedem kart z tyłu stosu. Rozdanie powinno odbywać się z buta rozdającego specjalnie zaprojektowanego do tego celu.

1.3.2 "Wartość" kart w każdej talii będzie następująca:

 1. Każda karta od 2 do 9 ma swoją wartość nominalną
 2. Każda dziesiątka, walet, dama lub król ma wartość zero
 3. Każdy as powinien mieć wartość jeden. Przykłady tej zasady są następujące:
  a: Układ składający się z asa, dwójki i czwórki ma wartość punktową 7.
  b: Układ składający się z asa, dwójki i dziewiątki ma w sumie 12, ale tylko 2 punkty, ponieważ cyfra 1 w liczbie 12 jest odrzucana.

1.3.3 Karty będą sprawdzane przed rozpoczęciem gry i po jej zakończeniu.

2. Zakłady

2.1 Zasady ogólne

2.1.1 Zakład postawiony przez gracza zostanie umieszczony w odpowiednim obszarze układu Baccarat na ekranie gracza. Na dowolnym obszarze gry można postawić maksymalnie trzy zakłady: Gracz, Bankier i Remis.

2.1.2 Zakład na "Rękę Bankiera" powinien:

 1. Wygrywa, jeśli "ręka bankiera" ma wyższą liczbę punktów niż "ręka gracza".
 2. Przegrana, jeśli "ręka bankiera" ma liczbę punktów niższą niż "ręka gracza".
 3. Ani nie wygrywasz, ani nie przegrywasz, jeśli liczba punktów "ręki bankiera" i "ręki gracza" jest równa.

2.1.3 Zakład na "Rękę gracza" powinien:

 1. Wygraj, jeśli "Ręka gracza" ma liczbę punktów wyższą niż "Ręka bankiera";
 2. Przegrana, jeśli "Ręka gracza" ma liczbę punktów niższą niż "Ręka bankiera";
 3. Ani nie wygrywasz, ani nie przegrywasz, jeśli liczba punktów "ręki bankiera" i "ręki gracza" jest równa.

2.1.4 Zakład na "remis" powinien:

 1. Wygrana, jeśli liczba punktów "ręki bankiera" i "ręki gracza" jest równa.
 2. Przegrana, jeśli liczby punktów nie są równe

2.1.5 Po remisie wszystkie pozostałe zakłady są automatycznie zwracane przez system.

2.1.6 Żaden zakład nie może zostać przyjęty przez system, zwiększony lub anulowany po tym, jak licznik czasu systemu wyda sygnał dźwiękowy wskazujący, że czas na wnoszenie zakładów dobiegł końca. W tym momencie

krupier rozpoczynający grę powinien ogłosić "No More Bets". Komunikat "No More Bets" zostanie ogłoszony przed wyciągnięciem pierwszej karty z buta.

2.1.7 Po zeskanowaniu ostatniej karty i ogłoszeniu wyniku rundy przez krupiera, system automatycznie zajmie się zakładami na stole. System zbierze wszystkie przegrane zakłady i wypłaci wszystkie wygrane zakłady.

 1. Minimalny i maksymalny dozwolony zakład jest wyświetlany na ekranie gry.
 2. Każdy gracz jest odpowiedzialny za prawidłowe postawienie swoich zakładów.
 3. Zakład może zostać odrzucony przez system przed rozdaniem kart, gdy karty nie zostaną postawione na czas, nie spełnią minimalnych lub maksymalnych wymagań dotyczących zakładów lub nie skomunikują się z serwerem gier, gdy zostanie o to poproszony.

2.1.8 Awaria systemu spowoduje unieważnienie wszystkich wypłat lub zagrań.

2.2 Wypłaty zakładów

Wypłaty mogą być dokonywane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Zwycięski zakład postawiony na "Rękę gracza" zostanie wypłacony po kursie 1 do 1.
 2. Zwycięski zakład postawiony na "Rękę bankiera" zostanie wypłacony po kursie 1 do 1, pomniejszonym o 5% "Prowizji" od wygranej kwoty.
  Prowizja jest automatycznie pobierana przez system od gracza w momencie wypłaty wygranej.
 3. Zwycięski "zakład na remis" zostanie wypłacony po kursie 8 do 1. 3.

3. Obsługa kart i manipulowanie nimi

3.1 Kontrola i prezentacja kart

3.1.1 Po otrzymaniu kart na stół, krupier musi je posortować i sprawdzić.

Krupier musi upewnić się, że talie są kompletne i że żadne karty nie są uszkodzone, porysowane lub w jakikolwiek sposób oznaczone.

3.1.2 Krupier i Pit Boss rozłożą karty odkryte, aby sprawdzić, czy wszystkie karty są obecne. Grzbiety kart zostaną sprawdzone, aby upewnić się, że nie ma na nich żadnych oznaczeń,

co może prowadzić do identyfikacji wartości karty. Karty będą sprawdzane pod kątem wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Proces ten będzie rejestrowany przez system monitoringu kasyna.

3.1.3 Jeśli po sprawdzeniu kart, krupier lub Pit Boss stwierdzi, że karty są uszkodzone lub niewłaściwe, Pit Boss wymieni je na nowe. Uszkodzone talie zostaną odnotowane i zwrócone do magazynu kart.

3.1.4 W dowolnym momencie, gdy karty zostały usunięte z powierzchni stołu do gry w bakarata, a następnie zostały zwrócone na dowolny stół do gry, krupier musi ponownie sprawdzić i zaprezentować karty w sposób opisany powyżej.

3.2 Tasowanie i przetasowania

3.2.1 Po dokonaniu oględzin karty powinny zostać odwrócone awersem do dołu na stole i ułożone w stos, tworząc dwa równe stosy, a następnie dokładnie wymieszane poprzez "wash" lub "chemmy shuffle", a następnie ponownie ułożone w stos, tworząc dwa równe stosy i "table riffle" potasowane raz przez talię.

3.2.2 Po rozdaniu każdego stosu kart, krupier musi przetasować karty tak, aby były losowo wymieszane. Przetasowanie kart musi nastąpić po zakończeniu rozdania, w którym osiągnięto kartę odcinającą.

3.2.3 Według uznania kasyna, krupier może przetasować karty po zakończeniu dowolnego rozdania.

3.3 Cięcie

3.3.1 Po potasowaniu kart, rozdający powinien ułożyć karty w stos, grzbietami do siebie i osobiście pociąć karty.

3.3.2 Krupier musi odciąć karty, umieszczając kartę odcinającą na stosie.

3.3.3 Po dołożeniu karty tnącej, krupier powinien wziąć wszystkie karty znajdujące się przed kartą tnącą i umieścić je z tyłu stosu, po czym krupier powinien odciąć siedem kart.

3.3.4 Karta tnąca powinna być umieszczona w odległości siedmiu kart od grzbietu stosu.

3.3.5 Stos kart zostanie następnie umieszczony w bucie rozdającego w celu rozpoczęcia gry.

3.4 Umowa

3.4.1 Rozdający musi rozdać karty do odpowiednich obszarów układu znajdujących się bezpośrednio przed rozdającym.

3.4.2 Pod koniec czasu na wnoszenie zakładów krupier ogłosi "NO MORE BETS", a licznik czasu zacznie migać na czerwono.

3.4.3 Rozdawane są dwie odkryte karty. Pierwsza i trzecia karta reprezentują rękę gracza. Druga i czwarta karta reprezentują rękę banku.

3.4.4 Jeśli ręka gracza ma otrzymać trzecią kartę zgodnie z zasadami gry w bakarata, krupier dobiera kartę na rękę gracza i umieszcza ją prostopadle do poprzednich kart gracza.

3.4.5 Jeśli ręka bankiera jest uprawniona do trzeciej karty zgodnie z zasadami Bakarata, krupier dobiera kartę dla banku i umieszcza ją nad i prostopadle do poprzednich kart bankiera.

3.5 Gra

3.5.1 Po rozdaniu początkowych czterech kart:

 1. Jeśli gracz lub bankier ma "naturalną" 8 lub 9, obaj automatycznie wstają, bez wyjątków.
 2. Jeśli suma gracza wynosi 6 lub 7, gracz wstaje.
 3. Jeśli gracz stoi, bankier trafia sumę 5 lub mniejszą.
 4. Jeśli suma gracza wynosi 5 lub mniej, gracz automatycznie trafia, a krupier daje graczowi trzecią kartę.
 5. Jeśli gracz otrzyma trzecią kartę, bankier dobiera trzecią kartę zgodnie z poniższymi zasadami:
  l Banker's hand totals 0,1,2:
  l Bankier zawsze dobiera trzecią kartę.
  l Suma na ręce bankiera 3: Bankier dobiera, jeśli trzecia karta gracza to 1-2-3-4-5-6-7-9-0 (nie 8)
  l Banker sumuje 4: Banker dobiera, jeśli trzecią kartą gracza jest 2-3-4-5-6-7
  l Bankier 5: Bankier dobiera, jeśli gracz ma trzecie 4-5-6-7
  l Bankier 6: Bankier remisuje, jeśli gracz remisuje 6-7
  l Bankier 7: Bankier stoi

3.5.2 Kolejność zasług będzie następująca:

 1. Liczba punktów wynosi dziewięć
 2. Liczba punktów wynosi osiem
 3. Liczba punktów wynosząca siedem; oraz
 4. Przejdźmy więc do liczenia punktów w Baccarat

3.5.3 Krupier ogłosi zwycięzcę, a wyniki zostaną jednocześnie wyświetlone po stronie gracza.

3.5.4 Gdy podczas gry pojawi się karta odcinająca, zostanie ona usunięta i umieszczona po prawej stronie krupiera obok posiadacza karty i w miejscu widocznym dla gracza. Dealer rozpoczynający grę powinien ogłosić "Ostatnie rozdanie przed tasowaniem". Po zakończeniu tego rozdania nie będą już rozdawane żadne karty, dopóki nie nastąpi przetasowanie.

3.6 Odbiór

3.6.1 Po zakończeniu gry krupier usuwa karty ze stołu.

Odbywa się to od prawej do lewej, jeden po drugim, umieszczając jeden na drugim, aby móc umieścić je z powrotem na stole we właściwej kolejności w przypadku pytania lub sporu.

3.6.2 Każdy krupier musi konsekwentnie dobierać karty tylko w jednym kierunku podczas każdej zmiany.

3.6.3 Po zebraniu kart krupier umieszcza je w stojaku na karty odrzucone.

4. Czyny zabronione

4.1 Żadne kasyno ani inna osoba nie może usuwać, dodawać ani zmieniać żadnych kart, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej regule, a żaden krupier ani inny pracownik kasyna nie może zezwolić żadnej osobie na angażowanie się w takie działania.

4.2 Krupier nie będzie patrzył ani odsłaniał przed nikim awersu karty przed jej rozdaniem.

4.3 Żaden krupier ani pit boss nie może doradzać graczowi w zakresie strategii gry ani zalecać właściwego rozegrania rozdania, podczas gdy gracz ma jeszcze postawiony zakład na wynik rozdania.

 

III. Definicje i zasady gry w blackjacka

1. Definicje i specyfikacje

1.1 Definicje

Blackjack
As i dodatkowa karta o wartości punktowej dziesięciu, rozdane jako dwie początkowe karty graczowi lub krupierowi.

Twarda suma lub twarda suma punktów
Całkowita liczba punktów w rozdaniu, które nie zawiera asów lub zawiera asy, z których każdy jest liczony jako jeden.

Ukryta karta
Zakryta karta rozdawana krupierowi, która pozostaje zakryta, dopóki wszyscy gracze poza krupierem nie otrzymają wszystkich kart, o które prosili.

Układ lub układ stołu
Filc, tkanina lub inny materiał pokrywający powierzchnię stołu do gry w blackjacka.

Miękka suma lub miękka suma punktów
Całkowita liczba punktów w rozdaniu zawierającym jednego lub więcej asów, gdy jeden as jest liczony jako jedenaście.

1.2 Cechy fizyczne stołów do black jacka

1.2.1 Blackjack jest rozgrywany na standardowym okrągłym stole o wymiarach 1450x800 mm z miejscami dla maksymalnie siedmiu graczy po jednej stronie i miejscem dla krupiera po drugiej.

1.2.2 Stół do blackjacka musi być wyposażony w stojak na karty odrzucone. Stoły nie są wyposażone w urządzenie "no peek". Skanery kart mogą być używane jako alternatywa dla urządzeń "no peek".

Jeśli w grze znajduje się więcej niż jeden stół do blackjacka, stoły muszą mieć numer identyfikacyjny, nazwę lub kod przypisany przez kasyno na powierzchni stołu lub w interfejsie użytkownika gry.

1.2.3 Poniższe informacje powinny znajdować się na układzie stołu lub na oznaczeniach stołu wyraźnie widocznych dla każdego gracza przy stole:

 1. Jedno z tych stwierdzeń, zasadniczo w tej formie: "rozdający musi dobrać do 16 i stanąć na 17".
 2. "Blackjack płaci 3 do 2" (zastąp wyższe kursy zgodnie z faktami); oraz "Ubezpieczenie płaci 2 do 1" (zastąp wyższe kursy i ograniczenia dotyczące ubezpieczenia zgodnie z faktami).

1.3 Zasady gry muszą określać:

 1. Minimalne i maksymalne limity zakładów na stół oraz, w stosownych przypadkach, minimalne i maksymalne limity zakładów na stół w szczególnych okolicznościach.
 2. W stosownych przypadkach, wszelkie ograniczenia dotyczące podwojenia.
 3. Jeśli ma to zastosowanie, wszelkie ograniczenia dotyczące podziału asów lub liczby kart, które można dobrać w celu podziału asów.
 4. W stosownych przypadkach, wszelkie specjalne harmonogramy płatności lub kursy spłaty

1.4 Obuwie

But do rozdawania kart musi być zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zachować integralność gry. Dealing shoes i discard racks muszą być sprawdzane każdego dnia gry przed umieszczeniem w nich kart, aby upewnić się, że but lub inne urządzenie nie jest uszkodzone, działa prawidłowo i nie zostało naruszone w żaden sposób, który mógłby wpłynąć na integralność gry.

1.5 Karty

Wartości kart zawartych w talii kart są następujące:

 1. Karta od 2 do 10 ma swoją wartość nominalną;
 2. Walet, dama lub król mają wartość 10; oraz
 3. As może mieć wartość 1 lub 11, chyba że wartość 11 dałaby graczowi lub krupierowi wynik przekraczający 21, w którym to przypadku ma wartość jeden.
 4. Standardowa talia blackjacka zawiera 52 karty w czterech kolorach (kier, karo, trefl i pik), a każdy kolor składa się z kart numerycznych od 2 do 10 oraz waleta, damy, króla i asa.

2. Zakłady

2.1 Zasady ogólne

2.1.1 Przed rozdaniem pierwszej karty w rundzie gry, gracz musi postawić zakład.

Zakłady muszą zostać wypłacone jako zakłady wygrywające, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:

 1. Suma wartości kart gracza wynosi 21 lub mniej, a suma wartości kart krupiera jest większa niż 21;
 2. Suma wartości kart gracza przekracza sumę wartości kart krupiera, a suma wartości kart gracza i krupiera nie przekracza 21; lub
 3. Gracz ma blackjacka, a krupier nie.
 4. Zakłady zostaną utracone, jeśli gracz nie posiada wygrywającego układu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wartość układu gracza jest równa wartości układu krupiera. Krupier odbierze wszystkie przegrane zakłady, z wyjątkiem przypadków nieprawidłowości.

2.1.2 Z wyjątkiem podziału par, podwojenia stawki lub postawienia zakładu ubezpieczeniowego, żaden zakład nie może zostać zwiększony, zmniejszony lub wycofany po rozdaniu pierwszej karty rundy. Wszystkie zakłady w blackjacku muszą być dokonywane zgodnie z oprogramowaniem do gier z dostępnych środków gracza.

2.1.3 Żaden zakład nie może zostać przyjęty przez system, zwiększony lub anulowany po tym, jak licznik czasu systemu wyczerpie się, wskazując, że czas na wnoszenie zakładów dobiegł końca. Na tym etapie krupier rozpoczynający grę powinien ogłosić "No More Bets". Komunikat "No More Bets" zostanie ogłoszony przed wyciągnięciem pierwszej karty z buta.

2.1.4 Po zeskanowaniu ostatniej karty i ogłoszeniu wyniku rundy przez krupiera, system automatycznie zajmie się zakładami na stole; system zbierze wszystkie przegrane zakłady i wypłaci wszystkie wygrane zakłady.

 1. Minimalny i maksymalny dozwolony zakład jest wyświetlany na ekranie gry.
 2. Gracze są odpowiedzialni za prawidłowe postawienie swojego zakładu lub zakładów.
 3. Zakład może zostać odrzucony przez system przed rozdaniem kart, jeśli karty nie zostaną postawione na czas, nie spełnią minimalnych lub maksymalnych wymagań dotyczących zakładów lub nie będą komunikować się z systemem.

serwer gier, gdy zostanie o to poproszony.

2.1.5 Awaria systemu spowoduje unieważnienie wszystkich wypłat lub zagrań.

2.2 Push i wyjątki

Zakład zostaje unieważniony i zwrócony graczowi, gdy suma wartości kart gracza jest równa sumie wartości kart krupiera lub gdy zarówno krupier, jak i gracz mają blackjacka. Zakład gracza jest przegrany, jeśli krupier ma blackjacka, a suma wartości kart gracza wynosi 21, ale

nie jest blackjackiem. Zakład gracza przepada, gdy wartość kart gracza i krupiera przekroczy 21.

2.3 Wypłata zakładów

 1. Zwycięskie zakłady zostaną wypłacone po kursie co najmniej jeden do jednego, z wyjątkiem blackjacka, który zostanie wypłacony po kursie co najmniej trzy do dwóch.
 2. Gdy sumy rąk rozdającego i gracza są równe, nazywa się to pchnięciem; żaden z nich nie wygrywa ani nie przegrywa.
 3. Jeśli suma rąk gracza przekroczy 21, przegrywa on i traci swój zakład.

2.4 Obsługa zakładów

Po potwierdzeniu przez oprogramowanie zakładu na linię ubezpieczenia, zakładu na podwojenie stawki lub zakładu na rozdzielenie par, żaden gracz nie będzie mógł obsługiwać, usuwać ani zmieniać zakładów, dopóki jego ręka nie zostanie rozstrzygnięta.

2.5 Zakłady ubezpieczeniowe

2.5.1 Jeśli pierwszą kartą rozdającego jest as, gracz może postawić zakład ubezpieczeniowy, który wygrywa, jeśli odkrytą kartą rozdającego jest król, dama, walet lub dziesiątka, a przegrywa, jeśli odkrytą kartą rozdającego jest as, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka lub dziewiątka. Zakład ubezpieczeniowy jest zawierany poprzez postawienie zakładu w wysokości połowy kwoty postawionej na początkowy zakład gracza. Gracz może odrzucić lub zaakceptować ubezpieczenie, klikając przycisk

odpowiedni przycisk.

2.5.2 Zakłady ubezpieczeniowe muszą zostać wniesione natychmiast po rozdaniu drugiej karty każdemu z graczy, po odkryciu karty krupiera i przed rozdaniem jakichkolwiek dodatkowych kart, poza drugą kartą.

2.5.3 Wszystkie wygrane zakłady ubezpieczeniowe muszą zostać wypłacone po kursie dwa do jednego. Wszystkie przegrane zakłady ubezpieczeniowe są pobierane przez oprogramowanie natychmiast po sprawdzeniu przez krupiera karty zakrytej pod kątem blackjacka.

2.6 Podwojenie

Kasyno może zezwolić graczowi na podwojenie stawki na ręce gracza, co oznacza postawienie dodatkowego zakładu, nieprzekraczającego pierwotnego zakładu gracza, na pierwsze dwie karty rozdane graczowi. Tylko jedna dodatkowa karta musi zostać rozdana na ręce, na której gracz zdecydował się podwoić stawkę.

2.7 Dzielenie par

Jeśli pierwsze dwie karty rozdane graczowi mają identyczną wartość, gracz może podzielić rękę na dwie osobne ręce, stawiając zakład na drugą rękę równy pierwotnemu zakładowi gracza. Jeśli gracz podzieli pary, krupier musi rozdać obie drugie karty do każdej ręki. Po rozdaniu dodatkowej karty podzielonej parze, gracz musi stać lub dobierać. Gracz nie może rozdzielać par, w tym par asów, więcej niż jeden raz. Według uznania kasyna, gracz rozdzielający asy może otrzymać tylko jedną kartę dla każdego asa. W przypadku podziału asów, gdy gracz otrzyma drugą kartę o wartości 10, będzie ona liczona jako 21, a nie Black Jack.

3. Obsługa kart i manipulowanie nimi

3.1 Kontrola i prezentacja kart

3.1.1 Po otrzymaniu kart na stół, krupier musi je posortować i sprawdzić. Rozdający musi upewnić się, że talie są kompletne i że żadne karty nie są uszkodzone, porysowane lub oznaczone w jakikolwiek sposób.

3.1.2 Pit boss musi rozłożyć zakryte karty na stole, według talii, koloru i kolejności, w taki sposób, aby można było zidentyfikować każdą pojedynczą kartę. System monitoringu kasyna powinien rejestrować ten proces.

3.1.3 Krupier musi sprawdzić, zaprezentować, potasować i umieścić karty w bucie przy stole do blackjacka, gdzie karty będą rozdawane.

3.1.4 W dowolnym momencie, gdy karty zostały usunięte z powierzchni stołu do gry w blackjacka, a następnie zostały zwrócone na dowolny stół do gry, krupier musi ponownie sprawdzić i zaprezentować karty w sposób opisany powyżej.

3.2 Tasowanie i przetasowania

3.2.1 Po przedstawieniu i sprawdzeniu kart, krupier musi odwrócić karty zakryte na stole, dokładnie je wymieszać przy użyciu techniki "wash" lub podobnej, potasować je, a następnie ułożyć w stos.

3.2.2 Po rozdaniu każdego stosu kart, krupier musi przetasować karty tak, aby były losowo wymieszane. Przetasowanie kart musi nastąpić po zakończeniu rozdania, w którym osiągnięto kartę odcinającą.

3.2.3 Według uznania kasyna, krupier może przetasować karty po zakończeniu dowolnego rozdania.

3.3 Cięcie

Po potasowaniu kart krupier musi osobiście pociąć karty.

 1. W grach Blackjack karta tnąca powinna być umieszczona 4 talie od tyłu buta.
 2. Po włożeniu karty tnącej krupier musi wziąć wszystkie karty znajdujące się przed kartą tnącą i umieścić je z tyłu stosu.

3.4 Procedura rozdawania kart

Karty mogą być rozdawane ze specjalnie zaprojektowanego do tego celu buta rozdającego, który znajduje się na stole po lewej stronie rozdającego. Rozdający musi wyjąć karty z buta lub talii, a następnie umieścić je w odpowiednim obszarze układu. Na początku rundy rozdający musi, zaczynając od pierwszego gracza po lewej stronie rozdającego i kontynuując zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół stołu, rozdawać karty w następującej kolejności:

 1. Po jednej odkrytej karcie dla każdego gracza, który postawił zakład;
 2. Jedna karta odkryta do rozdającego;
 3. iii. Druga zakryta karta dla każdego gracza, który postawił zakład; oraz
 4. Druga karta jest skierowana w dół do rozdającego.

3.5 Gra

 1. Po rozdaniu dwóch kart każdemu graczowi i krupierowi, każdy gracz zostanie poproszony o podwojenie stawki, rozdzielenie par, pozostanie, dobranie kart lub postawienie zakładu ubezpieczeniowego.
 2. Gracz musi wskazać swój zamiar, wybierając odpowiednią akcję za pomocą oprogramowania sterującego na interfejsie komputera gracza z grą w wyznaczonym czasie.
 3. iii. Krupier musi czekać na sygnał oprogramowania o zamiarze gracza przed rozdaniem dodatkowych kart graczowi lub przed przejściem do następnego gracza, chyba że liczba kart gracza wynosi dokładnie dwadzieścia jeden lub przekracza dwadzieścia jeden, w którym to przypadku oprogramowanie zasygnalizuje krupierowi przejście do następnej gry. Jeśli nie ma odpowiedzi ze strony gracza, a czas przydzielony graczowi przez kasyno dobiegł końca, krupier zostanie zasygnalizowany przez oprogramowanie, aby przejść do następnego gracza bez działania na ręce wcześniejszego gracza.

3.6 Odbiór

Po zakończeniu rundy gry wszystkie karty na układzie muszą zostać podniesione przez krupiera od prawej do lewej, umieszczając jedną na drugiej, tak aby można je było łatwo ułożyć w celu wskazania ręki każdego gracza w przypadku pytań lub sporów. Każdy krupier musi konsekwentnie podnosić karty tylko w jednym kierunku podczas każdej zmiany. Rozdający musi najpierw podnieść swoje karty i użyć ich do podniesienia kart graczy, dodając je do stosu w swojej ręce w kolejności odwrotnej do początkowego kierunku rozdawania lub od prawej do lewej w taki sposób, aby karty rozdającego znajdowały się na dole stosu kart odrzuconych po umieszczeniu ich w stojaku na karty odrzucone. Po zakończeniu dobierania wszystkie karty graczy i karty rozdającego muszą zostać umieszczone w stosie kart odrzuconych.

3.7 Odkryta karta krupiera

Krupier nie może spojrzeć, odsłonić ani zezwolić na odsłonięcie zakrytej karty krupiera, dopóki wszystkie karty, o które prosili gracze, nie zostaną im rozdane, chyba że odkryta karta krupiera jest asem. Jeśli odkrytą kartą krupiera jest as, oprogramowanie zaoferuje graczom wybór zakupu ubezpieczenia po upływie wybranego czasu na operację, a krupier zostanie zasygnalizowany przez oprogramowanie, aby sprawdzić, czy zakryta karta daje blackjacka.

4. Czyny zabronione

4.1 Żadne kasyno ani inna osoba nie może usuwać, dodawać ani zmieniać żadnych kart, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zasadach, a żaden krupier ani inny pracownik kasyna nie może zezwolić żadnej osobie na angażowanie się w takie działania.

4.2 Rozdający nie może patrzeć ani ujawniać żadnej osobie awersu karty przed jej rozdaniem.

4.3 Żaden krupier ani pit boss nie może doradzać graczowi w zakresie strategii gry ani zalecać prawidłowego rozegrania rozdania, podczas gdy gracz ma jeszcze postawiony zakład na wynik rozdania.

4.4 Dobieranie dodatkowych kart przez graczy i dealerów

 1. Gracz może zdecydować się na dobranie dodatkowych kart, jeśli suma punktów twardych gracza jest mniejsza niż 21. Gracz z blackjackiem lub liczbą punktów twardych lub miękkich równą 21 nie może otrzymać dodatkowych kart od oprogramowania.
 2. Krupier musi dobierać dodatkowe karty do ręki krupiera, co jest sygnalizowane przez oprogramowanie, dopóki krupier nie uzyska twardej lub miękkiej sumy 17, 18, 19, 20 lub 21.
 3. Krupier nie może dobierać dodatkowych kart do ręki krupiera, niezależnie od liczby punktów, jeśli decyzje zostały podjęte na rękach wszystkich graczy, a liczba punktów na ręce krupiera nie będzie miała wpływu na wynik.

 

IV. Definicje i zasady ruletki

1. Definicje i specyfikacje

1.1 Definicje

Czarny zakład
Zakład postawiony na numery, które są czarne. Zakład kolumnowy Zakład postawiony na wszystkie dwanaście (12) numerów w jednej (1) kolumnie.

Zakład narożny
Zakład postawiony na cztery (4) liczby, które tworzą narożnik.
Lub na następujące cztery liczby:

 • Zero (0)
 • Jeden (1)
 • Dwa (2)
 • Trzy (3)

Zakład na tuzin
Zakład postawiony na jedną z poniższych opcji:

 • Numery od jeden (1) do dwanaście (12)
 • Liczby od trzynastu (13) do dwudziestu czterech (24)
 • Numery od dwudziestego piątego (25) do trzydziestego szóstego (36)
 • Osiemnaście

Zakład liczbowy
Zakład postawiony na jedną (1) z poniższych opcji:

 • Numery od jeden (1) do osiemnaście (18)
 • Numery od dziewiętnaście (19) do trzydzieści sześć (36)

Zakład parzysty
Zakład postawiony na parzyste liczby na kole ruletki

Zakład wewnętrzny
Zakład w polu trzydziestu siedmiu (37) liczb odpowiadających liczbom na kole ruletki, w tym następujące:

 • Zakład narożny (lub kwadratowy)
 • Zakład na pięć liczb
 • Zakład liniowy
 • Zakład rzędowy
 • Zakład dzielony
 • Zakład bezpośredni
 • Street Bet
 • Zakład na sześć linii

Zakład liniowy
Zakład postawiony na sześć (6) liczb znajdujących się w dwóch (2) rzędach.

Zakład nieparzysty
Zakład postawiony na nieparzyste numery koła ruletki.

Zakład zewnętrzny
Zakład, który jest stawiany poza polem trzydziestu siedmiu (37) liczb, w tym następujących:

 • Czarny zakład
 • Zakład kolumnowy
 • Tuzin zakładów
 • Osiemnaście zakładów liczbowych
 • Nawet zakład
 • Dziwny zakład
 • Czerwony zakład
 • Niski/wysoki zakład

Pit boss
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem gry.

Czerwony zakład
Zakład postawiony na liczby, które są czerwone

Zakład rzędowy lub uliczny
Zakład postawiony na trzy (3) liczby z rzędu

Zakład Split
Zakład postawiony na dwie (2) liczby

Zakład Straight Up
Zakład na następujące elementy:

 • Pojedynczy numer od jeden (1) do trzydzieści sześć (36)
 • Zero (0)

Zakład uliczny
Zakład postawiony na trzy (3) liczby z rzędu

1.2 Charakterystyka fizyczna stołu do ruletki:

1.2.1 Ruletka jest rozgrywana na niestandardowym stole z litego drewna o wymiarach 2000x950 mm ze standardowym układem ruletki europejskiej z jednym zerem.

1.2.2 Jeśli w grze znajduje się więcej niż jeden stół, stoły do ruletki muszą mieć numer identyfikacyjny, kod lub nazwę przypisaną przez kasyno na powierzchni stołu lub interfejsu użytkownika gry.

2. Zakłady

2.1 ZASADY OGÓLNE

2.1.1 Wszystkie zakłady w ruletce muszą być dokonywane poprzez umieszczenie żetonów do gry na odpowiednich obszarach układu ruletki. Gracze mogą kontynuować wnoszenie zakładów, dopóki krupier nie ogłosi "Koniec zakładów" lub licznik czasu systemu nie zacznie migać na czerwono.

2.1.2 Każdy gracz jest odpowiedzialny za prawidłowe postawienie swojego zakładu lub zakładów na ruletce.

2.1.3 Każdy zakład zostanie rozliczony ściśle według jego pozycji na układzie, gdy kulka zatrzyma się w przedziale koła.

2.1.4 Minimalne i maksymalne dozwolone zakłady są wyświetlane na ekranie gry.

2.1.5 Zakład może zostać odrzucony przez system przed zakręceniem kulą, ponieważ nie został postawiony na czas, nie spełnia minimalnych lub maksymalnych wymagań dotyczących zakładu lub nie komunikuje się z serwerem gier.

2.1.6 Awaria systemu spowoduje unieważnienie wszystkich wypłat lub zagrań.

2.2 Wypłata

Zwycięskie zakłady są wypłacane przez system po kursach wymienionych poniżej:

 • KURSY WYPŁATY ZAKŁADÓW
 • Prosto 35 do 1
 • Split 17 do 1
 • Ulica 11 do 1
 • 4-Numer 8 do 1
 • 6-Numer 5 do 1
 • Kolumna 2 do 1
 • Tuzin 2 do 1
 • Czerwony 1 do 1
 • Czarny 1 do 1
 • Nieparzyste 1 do 1
 • Nawet 1 do 1
 • Niski 1 do 1
 • Wysoki 1 do 1

3. Obsługa i manipulowanie kołami

3.1 Obrót koła i kuli

3.1.1 Kulka ruletki powinna zostać zakręcona przez krupiera w kierunku przeciwnym do obrotu koła i powinna wykonać co najmniej trzy obroty wokół toru koła, aby stanowić ważny obrót.

3.1.2 Gdy kulka zatrzyma się w przedziale wokół koła, krupier ogłosi numer takiego przedziału.

3.1.3 Po ogłoszeniu przez krupiera wyniku rundy, system automatycznie zajmie się zakładami na stole, zbierając wszystkie przegrane zakłady i wypłacając wszystkie wygrane zakłady.

3.2 Kontrola koła ruletki i kulki

3.2.1 Przed otwarciem koła ruletki, Pit Boss powinien sprawdzić koło pod kątem wszelkich elementów, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie koła.

3.2.2 Poziom koła powinien zostać sprawdzony przed otwarciem koła do gry.

3.2.3 Koło zostanie obrócone w celu sprawdzenia, czy wszystkie ruchome części obracają się swobodnie i równomiernie oraz czy wszystkie części są zabezpieczone i w dobrym stanie technicznym.

3.2.4 Przeprowadzona zostanie kontrola fizyczna w celu sprawdzenia gładkości i okrągłości kuli.

3.3 Gra

3.3.1 Ruletka jest rozgrywana na stole składającym się z dwóch części: koła i układu (stołu).

3.3.2 Koło jest podzielone na obwodzie na 37 losowo ponumerowanych przedziałów: od 1 do 36 oraz "0". Osiemnaście liczb jest czerwonych, 18 czarnych, a "0" jest zielone.

3.3.3 Te same numery pojawiają się kolejno na układzie, który służy do wnoszenia zakładów. Na układzie znajdują się również miejsca na obstawianie czerwonych i czarnych, nieparzystych i parzystych oraz różnych innych kombinacji liczb.

3.3.4 Gracze obstawiają jedną lub więcej liczb i/lub kombinacji. Następnie krupier kręci kołem w jednym kierunku. Gdy kulka zwalnia, wpada do jednej z ponumerowanych przegródek, wskazując w ten sposób zwycięską liczbę. Następnie kamera przybliża zwycięską liczbę na kole.

3.3.5 Wypłaty z zakładów zależą od tego, ile możliwości zostało uwzględnionych. Im mniej możliwości, tym wyższa wypłata. Po przyjęciu lub opłaceniu wszystkich zakładów zawierane są nowe zakłady, a kula jest ponownie obracana.